Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

Start Start alt Nachrichten Reportagen Interviews Archiv Filme Altvatergebirge Foto Heimatlandschaften Bestellung Impressum 

Nachrichten

Die gesamte Aufzeichnung dieser Reden können Sie unter

Nachrichten

Sudeten - TV

Dobrodružství o domově Po sudetoněmeckých stopách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Film "Abenteuer Heimatland" jetzt auch in der tschechischen Übersetzung

Začalo to starým kufrem z půdy: v něm narazil kameraman a dokumentarista Edwin Bude na stopy svých předků. Fotografie, průkazy a vysvědčení mu zprostředkovaly první pohled na jeho sudetoněmecké rodiče, kteří až do vyhnání před více než 70 lety žili v Jeseníkách.Jeho zvědavost se probudila. O co že vlastně jde v té historii sudetských Němců? V jakých žili podmínkách? Jaké měli zvyky a tradice? Edwin Bude to chtěl přesně zjistit a vydal se po stopách svých předků, vydal se hledat vlastní kořeny – začalo pro něho „Dobrodružství o domově“.Ve svém novém filmu dokumentuje cestu Čechami, Moravou a sudetským Slezskem, domov sudetských Němců. Navštíví místa své rodinné historie, setká se s pamětníky a experty, hovoří s vyhnanci, s nevyhnanými Němci a českými obyvateli staré vlasti. Tak vzniká obraz sudetských Němců v celé jejich kulturní mnohostrannosti – od Chebska po jižní Moravu, od Jeseníků po Šumavu.

Zur Bestellung hier klickenObjednávat klikněte zde

Projekt byl financován z prostředků Zemského bavorského ministerstva pro práci a sociální věci, rodinu a integraci a z prostředků HDO-Haus des Deutschen Ostens.Překlad do češtiny byl financován Fondem budoucnosti a z prostředků Ministerstva vnitra SRN.